کتاب‌ها

1 سوانح ايام در زندگی برقعی

2 اصول دین از نظر قرآن

3 بررسی علمی در احادیث مهدی

4 تابشی از قرآن

5 تضاد مفاتیح الجنان با قرآن

6 خرافات وفور در زیارات قبور

7 درسی از ولایت

8 دعا

9 دعاهایی از قرآن

10 دعای ندبه و خرافات آن

11 عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول

12 فریب جدید در ائتلاف تثلیث و توحید

13 قرآن برای همه

14 گفتگویی با حافظ

15 احکام قرآن
نویسنده: محمد بن ادریس شافعی
مترجم: آیت الله العظمی برقعی
16 رهنمود سنت در رد اهل بدعت
نویسنده: شیخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تیمیة
مترجم: آیت الله العظمی برقعی
17 آیت الله برقعی علامه ای مظلوم و بی نظیر
نویسنده: عبدالله حیدری